suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lastensuojelun avohuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Euran kunta
Alue: Eura
Palvelun kieli: suomi

Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin ollessa vaarassa, lastensuojelun avohuollon tukitoimin autetaan lasta ja perhettä. Lastensuojelen tukitoimia voidaan tarvita esimerkiksi vanhempien päihteidenkäytön, mielenterveydellisten ongelmien, perheväkivallan, lapsen kaltoinkohtelun tai hoidon laiminlyönnin vuoksi. Myös nuoren oma päihteidenkäyttö ja rikosten tekeminen ovat asioita, joissa voidaan tarvita lastensuojelun tukitoimia.

Avohuollossa tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Asiakassuunnitelmassa sovitaan siitä, millaisia tukitoimia lapselle ja hänen perheelleen järjestetään. Tarvittaessa sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena voi olla myös lyhytaikainen avohuollon sijoitus.

Perhetyö on pääosin perheen kotona toteutettava avohuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on tukea lastensuojeluperheen omaa elämänhallintaa ja vahvistaa perheen voimavaroja. Perhetyöntekijä työskentelee tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa sekä osallistuu perhettä koskevien suunnitelmien tekemiseen ja ohjaa perhettä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.


Toimi näin

Ota yhteyttä puhelimitse lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen puh. 044 422 4433, arkisin klo 9.00-15.00.


Kenelle ja millä ehdoin

Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan.


Palvelun toteuttaa: 
Euran kunta