suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Lastensuojelu

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelutyössä on kyse näiden oikeuksien turvaamisesta. Lastensuojelutyön tavoitteena on lasten kasvuolojen turvaaminen ja kasvattajien tukeminen lastenkasvatustehtävässä. Tuella pyritään siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Lastensuojelulain mukaan lastensuojeluilmoitus tulee tehdä lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä sosiaalityöntekijälle.

Lastensuojelulain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on ilmoitusvelvollisuus lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista. Tämän lisäksi, kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta. Toivottavaa olisi, että perhe tai nuori ottaa riittävän ajoissa yhteyttä lastensuojelutyöntekijään tai ilmoitusvelvolliseen henkilöön tarvitessaan apua tai tukea.

Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksesta tehdään lastensuojelulain 27§:n mukaiseen lastensuojelutarpeen selvitys, mikäli ilmoitus ei ole aiheeton. Toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman lapsen tilanteen selvittelyä ja huoltajien kuulemista.

Jos lastensuojelu ei onnistu siten, että lasta tai nuorta autetaan omassa kodissaan, niin lapsen etu vaatii hankkimaan hänelle sijaishuollon perhe- tai laitoshoitona.

Lapsen huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanottopäätöksen jälkeenkin työskentely lapsen tai nuoren perheen kanssa jatkuu tavoitteena, että lapsi/nuori voi palata perheeseensä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervolan kunta
Palvelusta vastaaTervolan kunta
Alue Tervola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 18.9.2020