suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Someron kaupunki

Lastensuojelu

  • Palvelu
  • Somero
  • Julkinen palvelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon (Lastensuojelulaki 1 §). Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata edellä esitetyt oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä. Tuella pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Lastensuojelutyöstä suurin osa tehdään avohuoltona.Avohuolto tarkoittaa sitä, että lastensuojeluun perehtynyt sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä lapsen, nuoren tai perheen kanssa kunkin tilanteen yksilöllisesti. Avohuollon työskentelytapoja ovat keskustelujen, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi esimerkiksi tukiperhetoiminta ja perhetyö sekä koulunkäynnin, harrastusten tai lomatoiminnan tukeminen. Nuoria voidaan tukea myös opinnoissa sekä työ- ja asuntoasioissa. Lisäksi lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti yksin tai vanhempiensa kanssa perhe- tai laitoshoitoon.Lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa kodin ulkopuolelle esim. lastenkotiin, nuorisokotiin tai sijaisperheeseen, mikäli lapsen tilanne ei riittävästi korjaannu yhdessä sovittujen tukitoimien avulla ja lapsen tai nuoren terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua. Sijoituksen aikana tuetaan lapsen ja vanhempien välistä yhteydenpitoa ja autetaan lapsen vanhempia parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voisi mahdollisimman pian palata omaan kotiinsa.Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä sekä luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun heidän tietoonsa tulee lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi tai nuori. Tämän lisäksi myös muut kuin edellä kuvatut henkilöt voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSomeron kaupunki
Palvelusta vastaaSomeron kaupunki
Alue Somero
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Someron kaupunki
Päivitetty: 21.1.2020