suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Lastensuojelu

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 1§).

Mikäli lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset tai lapsi itse vaarantaa hyvinvointiaan, on lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta.

Sosiaalityöntekijät käsittelevät kaikki lastensuojeluilmoitukset. Palvelutarpeen arviointi tehdään lasta tai nuorta koskevan ilmoituksen tai yhteydenoton perusteella. Palvelutarpeen arvioinnissa tavoitteena on yhdessä lapsen tai nuoren ja vanhempien kanssa selvittää perheen elämäntilanne ja mahdollinen tuen tarve. Lasta tai nuorta ja vanhempia tavataan sekä yhdessä että erikseen. Jos asiakkuudelle lastensuojelussa ei arvioida olevan tarvetta, lastensuojelun asiakkuutta ei aloiteta. Mikäli sosiaalityöntekijä arvioi, että lapsen tai nuoren lastensuojelun asiakkuudelle on tarvetta, sovitaan asiakassuunnitelman tekemisestä ja tarvittavien tukitoimien käynnistämisestä. Lastensuojelun työskentely voi alkaa jo ennen varsinaisen asiakkuuden alkamista lastensuojeluilmoituksen tai lapsen/vanhemman oman yhteydenoton johdosta.

Lastensuojelu jakautuu avohuoltoon, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon.

Toimi näin

Jos sinulla on huoli lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tilasta, tulosta ja täytä lastensuojeluilmoitus ja toimita se lastensuojeluun tai soita lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelunohjaukseen puh. 044 422 4433, arkisin klo 9.00-15.00. Älä käytä ilmoituksen tekemiseen sähköpostia!

Voit myös itse lapsena tai vanhempana ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Virka-aikana päivystävän sosiaalityöntekijän tavoitat kiireellisissä lastensuojeluasioissa soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä tilanteissa sinua palvelee Satakunnan sosiaalipäivystys, johon otat myös yhteyttä hätäkeskuksen 112 numeron kautta.

Mikäli toimit sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa, hätäkeskustoiminnassa tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa, olet velvollinen ilmoittamaan lapsesta lastensuojeluun, jos tilanne edellyttää lapsen tai nuoren palvelutarpeen ja lastensuojelun tukitoimien tarpeen arvioimista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEuran kunta
Palvelusta vastaaEuran kunta
Alue Eura
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 25.3.2020