suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lastenpsykiatrian erikoisalapalvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenpsykiatrinen sairaanhoito vastaa lastenpsykiatriasta erikoissairaanhoitoa tarvitsevien kainuulaisten 0 - 13 -vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Toimintaperiaatteemme ovat sekundaari preventio ja kuntouttava työote, moniammatillinen- ja verkostoyhteistyö sekä pysyvien hoitosuhteiden tukemien.

Tulosyksikkö jakaantuu lastenpsykiatrian poliklinikkaan ja osastoon.

Polikliininen hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, perhe- ja ryhmäterapitoita, verkostotyönskentelyä sekä tarvittaessa lääkitystä. Pääsääntöisesti yksilöterapiat ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai ne järjestyvät KELA:n rahoituksella. Hoitovastuu säilyy lastenpsykiatrisella poliklinikalla. Poliklinikalla tehdään myös ns. kotiin suuntautuvaa lastenpsykiatrista hoitotyötä, jolloin pääpaino hoidossa ovat koti- ja verkostokäynnit. Lisäksi lastenpsykiatrian poliklinikka antaa asiantuntija-apua ja konsultaatiota sekä tekee yhteistyötä aikuisten mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien hoidon, neuvoloiden ja lastensuojelun ja perheneuvolan kanssa.

Mikäli lapsen psyykkiset ongelmat ovat sellaisia, joita ei voi auttaa avohoidon keinoin, lapsi asetetaan lastenpsykiatriseen tutkimusjaksojonoon. Jonotusaikana työskentely poliklinikalla jatkuu ja kotiin/kouluun/päiväkotiin järjestetään lapsen ja hänen perheensä tarvitsema tuki.

Lastenpsykiatrinen osasto tutkii, hoitaa ja kuntouttaa 4-13 v. lapsia ja heidän perhettä. Osastolla on kriisi-, tutkimus- ja hoitopaikkoja.

Tutkimusjaksolla tutkitaan lasta, varhaisnuorta ja perhettä yksilö- perhetapaamisin Tämän lisäksi tarvittaessa sairaalakoulussa kartoitetaan opiskeluvalmiudet. Kriisijaksolla selvitellään lapsen ja varhaisnuoren hoidontarve sekä suunnitellaan jatkohoito. Kriisipaikalle pääsee 1 päivän - 3 viikon kuluessa. Kriisijakso kestää 3 viikkoa.

Osastohoito on tarkoitettu niille lapsille tai varhaisnuorille, jotka katsotaan tutkimus- tai kriisijakson päätteeksi tarvitsevan avohoitoa tukevampaa apua mielenterveysongelmiinsa. Osastohoito sisältää omahoitajasuhteen, yhteisöhoidon, ryhmäterapian, perheterapian ja koulun/esikoulun käynnin sairaalakoulussa. Tarvittaessa lääkehoito on osa lapsen hoitoa. Hoitojakson aikana pidetään säännöllisin väliajoin hoitoneuvotteluja, joiden avulla arvioidaan lapsen hoidon edistymistä.

Lastenpsykiatrin yksikön asiakkuuteen tarvitaan lähete.

Toimi näin

Mikäli arvelet lapsesi tarvitsevan mielenterveyspalveluja, ota ensin yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, omalääkäriin tai perheneuvolaan

Kenelle ja millä ehdoin

Lastenpsykiatrian erikoisalapalveluihin tullaan lähetteellä.

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia. Osastohoito on maksullista.

Palvelu on maksuton.

Avohoidosta ei peritä asiakasmaksua, mutta osastohoidosta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu, ks. Kainuun keskussairaalan asiakasmaksut https://sote.kainuu.fi/kainuun-keskussairaalan-asiakasmaksut

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 6.4.2022