suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylitornion kunta

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • Ylitornio
  • Julkinen palvelu

Lasten neuvolassa seurataan alle kouluikäisten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Samalla edistetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia tukemalla vanhempia turvalliseen lapsilähtöiseen kasvatukseen, huolenpitoon sekä parisuhteen hoitamiseen. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tar ...

Toimi näin

Neuvolaan saat yhteyden puhelimitse.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Palvelun toteuttaa

Ylitornion kunta

Palvelusta vastaa

Ylitornion kunta
Tekstistä vastaa: Ylitornion kunta
Päivitetty: 24.10.2022