suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvolapalveluiden tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun ja terveeseen kehitykseen.

Lastenneuvolassa seurataan ja tutkitaan lapsen kasvua ja kehitystä, keskustellaan perheen terveystottumuksista sekä perhettä mahdollisesti askarruttavista kysymyksistä. Neuvolasta lapsi saa myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset vakavia sairauksia vastaan. Lastenneuvolatyöhön osallistuvat terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vastaanottoajan omaan neuvolaan voi varata sähköisesti tai keskitetyn puhelinpalvelun kautta.

Lastenneuvolaseuranta koostuu määräaikaistarkastuksista ja laajoista terveystarkastuksista. Määräaikaistarkastuksia neuvolassa järjestetään ikäkausittain. Lastenneuvolassa laajoja terveystarkastuksia on kolme ja ne ovat 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4-vuoden iässä. Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi ja tarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Tarkastukseen kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat. Vanhempien toivotaan valmistautuvan laajaan terveystarkastukseen pohtimalla omia elintapojaan, päihteiden käyttöään ja arjen voimavarojaan etukäteen kotona.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 24.5.2022