suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvola tarjoaa 0 - 6 -vuotiaiden lasten kasvun ja kehityksen seurantaa. Tuemme teitä vanhempien roolissanne lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja kasvun turvaamiseksi.

Terveydenhoitaja on sinua ja perhettäsi varten ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Voit keskustella luottamuksellisesti kaikista lapseen ja perheeseen liittyvistä asioista. Tuemme sinun ja perheesi terveyttä ja hyvinvointia. Terveydenhoitaja seuraa lapsen kehitystä ja lähettää hänet tarvittaessa eteenpäin esim. fysioterapiaan, lääkärille tai puheterapiaan.

Terveydenhoitaja antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatiman kansallisen rokotusohjelman mukaisia rokotuksia.

Terveydenhoitajalla on keskeinen asema yhteydenpidossa muihin ammattilaisiin, esim. neuvolalääkäriin ja perhetyöhön. Tarjoamme myös ryhmätoimintaa, esim. Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmiä.

Lastenneuvolassa voidaan myös antaa lisätukea ja ohjausta perheille, joilla on erityistarpeita.

Tarjoamme lastenneuvolapalveluja kaikissa neuvolayksiköissämme.

Ryhmätoiminta

Lastenneuvolat järjestävät ryhmätoimintaa, josta perheesi saa lisätietoa neuvolakäynneillä.

Tällä hetkellä tarjoamme seuraavia ryhmiä:

  • Vanhemmat ja lapsi -ryhmät
  • Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät

Toimi näin

Ota yhteyttä lastenneuvolan puhelinneuvontaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapset 0 - 6 vuotta.

Palvelu on maksuton.

Käynnit lastenneuvolassa ovat maksuttomia. Käynnit lasten poliklinikalla ovat maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Palvelusta vastaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Alue Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 21.1.2020