suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Närpiön kaupunki

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • Närpiö
  • Julkinen palvelu

Alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus lastenneuvolasta saataviin palveluihin. Lastenneuvolan työskentelyn lähtökohtana on koko perheen terveys, ja toive onkin että molemmat vanhemmat osallistuvat neuvolakäynteihin. Lastenneuvola työskentelee ennaltaehkäisevästi havaitakseen mahdolliset sairaudet ja terveysongelmat ajoissa, sekä tukeakseen vanhemmuutta.

Lastenneuvola seuraa lapsen kehitystä ja terveyttä sekä koko perheen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana perhe käy neuvolassa 1-2 kuukauden välein ja lapsen täytettyä 2 vuotta kerran vuodessa. Käyntien määrä voi vaihdella lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Säännöllisesti toistuvien neuvolan terveydenhoitajalle tehtävien käyntien lisäksi lapsi käy neuvolalääkärillä 5 kertaa ennen kouluikää.

Lastenneuvola toimii läheisessä yhteistyössä muiden perhekeskuksen ammattiryhmien kanssa, kuten esim. perhetyö, lastensuojelu ja psykologi, ja tarvittaessa perhe voi saada tukea myös heiltä.

Lastenneuvola tekee yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa, kuten esim. päivähoidon.

Neuvola ohjaa ja lähettää lapsen ja perheen tarvittaessa seurantaan erikoissairaanhoidon piirissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNärpiön kaupunki
Palvelusta vastaaNärpiön kaupunki
Alue Närpiö
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Närpiön kaupunki
Päivitetty: 25.8.2020