suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Kun perheeseen on syntynyt vauva, äitiysneuvolan terveydenhoitaja käy perheessä kotikäynnillä vauvan ollessa noin kahden viikon ikäinen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana neuvolassa käydään kuukausittain. Sen jälkeen käynnit harvenevat. Lapset ovat lastenneuvolan asiakkaina siihen saakka kunnes siirtyvät kouluun ja kouluterveydenhuollon piiriin.

Jokaisella neuvolakäynnillä tehdään perustutkimukset:

- Kasvu: pituus, paino ja päänympärys.

- Kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen kehitykseen: fyysinen kehitys, motorinen kehitys, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys, vuorovaikutus, kielellinen kehitys, näkö ja kuulo.

- Vanhemmille annetaan ohjausta koskien lapsen hoitoa, tapaturmien torjuntaa, ravintoa ja vitamiineja, sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä sekä perheen elämäntilannetta.

Toimi näin

Äitiysneuvolan asiakkuuden päätteeksi perhe ohjataan sujuvasti lastenneuvolan asiakkaaksi. Jos olette juuri muuttaneet Kempeleeseen, olkaa yhteydessä neuvolan ajanvaraukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKempeleen kunta
Palvelusta vastaaKempeleen kunta
Alue Kempele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 14.4.2020