suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Lapsen kokonaiskehityksen seurantaan kuuluvat eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä motoristen että sosiaalisten valmiuksien arvioinnit. Lastenneuvolassa annetaan myös valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita. Lastenneuvolan asiakkuus alkaa, kun lapsi täyttää kaksi viikkoa ja se kestää lapsen kouluunmenoon saakka. Lastenneuvola palvelee lapsiperheitä kaikissa lapsen terveyteen liittyvissä asioissa. Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lapsen hyvä kasvu ja kehitys sekä terveenä pysyminen. Neuvola auttaa perhettä ymmärtämään, että terveet elintavat ovat lapselle pienestä pitäen tärkeitä. Ruotsinkielinen lastenneuvola toimii Kaarinan pääterveysasemalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 7.10.2021