suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lastenneuvolapalvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Helsingin kaupunki
Alue: Helsinki
Palvelun kieli: suomi

Lastenneuvonnan tavoitteena on turvata jokaisen lapsen paras mahdollinen terveys ja tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun ja terveeseen kehitykseen.

Lasten terveysneuvonnan määräaikaistarkastusohjelma

Lasten terveysneuvontaa tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrät vaihtelevat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Vastaanottoajan voi varata sähköisen asioinnin tai keskitetyn puhelinpalvelun kautta omasta neuvolasta.

Laajat terveystarkastukset

Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Lastenneuvolassa laajoja terveystarkastuksia on kolme ja ne ovat 4 kuukauden,

18 kuukauden ja 4-vuotiaan lapsen neuvolatarkastukset. Tarkastukseen kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat. Vanhempien toivotaan valmistautuvan laajaan terveystarkastukseen pohtimalla omia elintapojaan, päihteiden käyttöään ja arjen voimavarojaan etukäteen kotona. Vastaanotoilla vanhemmat voivat ottaa puheeksi itselleen tärkeitä asioita.

Lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen

Vauvaperheen arjen voimavarat -lomake

Päihdekysely

Lapsen ollessa 18 kuukauden ikäinen

Pikkulapsiperheen arjen voimavarat -lomake

Päihdekysely

Lapsen ollessa 4-vuotias

Päihdekysely

Suun terveys

Lapsen suun terveyden tarkastus on 1-, 3- ja 5-vuotiaana, joko hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolla. Terveydenhoitaja tekee lapsen suun terveydentilan arvion lapsen 2-vuotistarkastuksessa.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.


Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.


Palvelun toteuttaa: 
Helsingin kaupunki