suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hangon kaupunki

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvola on tarkoitettu jokaiselle Hangossa asuvalle 0-6 -vuotiaalle lapselle. Terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajat tekevät yksilöllisiä hoitosuunnitelmia lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Lastenneuvola seuraa ja tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Lastenneuvola tukee vanhempia kasvatuksessa ja vanhemmuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukais ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Palvelun toteuttaa

Hangon kaupunki

Palvelusta vastaa

Hangon kaupunki
Tekstistä vastaa: Hangon kaupunki
Päivitetty: 18.11.2022