suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Askolan kunta

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • Askola
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvolan tehtävänä on auttaa vanhempia tukemaan lapsensa tervettä kasvua ja kehitystä mahdollisimman turvallisessa ympäristössä.

Pyrkimyksenä on edistää koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta vauvasta kouluikään saakka. Vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta tuetaan, vanhempien omia voimavaroja lapsensa kasvattajana vahvistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemisessa.

Lääkäri ja terveydenhoitaja toimivat yhteistyössä. Neuvolatoiminnan työmuotoina ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät keskustelut, tutkimukset ja rokotukset. Neuvolan terveydenhoitaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä, esim. vastasyntyneen kotiin tai yhteistyössä äitiysneuvolan terveydenhoitajan kanssa ennen lapsen syntymää.

Tarvittaessa lapsi tai perhe voidaan ohjata muiden asiantuntijoiden tai erityistyöntekijöiden luokse, esim. puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin luokse, psykologin, perhetyön tai psykiatrisen sairaanhoitajan luokse. Tarvittaessa lääkäri voi laittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Neuvolassa tehdään yhteistyötä myös päivähoidon kanssa vanhempien luvalla.

Myös hammashoitolan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, mm ennen 1v ikää aloitetaan suun terveydenhuolto neuvolassa.

Puhelinaika ma-pe klo 12-13, vastaanotot ajanvarauksella

Monninkylän alue (Porvoo-Mäntsälätien länsipuoli)

terveydenhoitaja Kaarina Järvenpää puh. 040 714 6703

Muut Askolan alueet

terveydenhoitaja Päivi Pitkänen puh. 040 354 9359

 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAskolan kunta
Palvelusta vastaaAskolan kunta
Alue Askola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Askolan kunta
Päivitetty: 22.10.2021