suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alajärven kaupunki

Lastenneuvolapalvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvolan tehtävänä on lasten ja perheiden terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Rokotustoiminta on keskeinen osa lasten tartuntatautien ehkäisyä, lastenneuvola huolehtii lapsen perusrokotuksista. Lastenneuvolatyössä otetaan huomioon koko perhe. Neuvolassa lapsen ja perheen hyvinvointia seurataan säännöllisin väliajoin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Neuvolakäynneille ovat tervetulleita molemmat vanhemmat.

Vauva siirtyy äitiysneuvolasta lastenneuvolan asiakkaaksi noin kahden viikon iän jälkeen. Terveydenhoitaja tapaa lapsen kuukausittain puolivuotiaaksi ja sen jälkeen vuoden ikään saakka kahden kuukauden välein. Yksivuotiaasta kaksivuotiaaseen käynnit puoli vuosittain. Kaksivuotiaasta kouluikään käynnit ovat yleensä kerran vuodessa lapsen syntymäpäivän aikoihin lapsen ja perheen tarve huomioiden. Lastenneuvolalääkäri tapaa kaikkia perheitä vähintään viisi kertaa ennen kouluikää.

Lastenneuvola tekee perheen luvalla yhteistyötä eri tahojen kanssa ja osallistuu moniammatillisiin työryhmiin, joihin myös vanhemmat voivat tarvittaessa osallistua. Lisäksi lastenneuvolan terveydenhoitaja osallistuu ensisynnyttäjien perhevalmennuksen toteuttamiseen yhdessä äitiysneuvolan sekä muiden tahojen kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlajärven kaupunki
Palvelusta vastaaAlajärven kaupunki
Alue Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alajärven kaupunki
Päivitetty: 11.5.2021