suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Lastenneuvola

 • Palvelu
 • Porvoo
 • Julkinen palvelu

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee myös vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Porvoon lastenneuvolan vastaanotot sijaitsevat Taidetehtaan perhekeskuksessa, Gammelbackassa ja Kevätkummussa.

Lastenneuvolassa tarjotaan säännöllisiä terveystarkastuksia alle kouluikäiselle lapselle suositusten mukaisesti. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Lisäksi neuvolaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa muulloinkin.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu.

Neuvolan henkilökunnan lisäksi perheen tukena on joukko muita ammattilaisia, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Lapsen kehitystä ja perhettä tukevat tarpeiden mukaan

 • psykologit
 • puheterapeutit
 • toimintaterapeutit
 • ravitsemussuunnittelija
 • fysioterapeutit
 • erityislastentarhaopettajat
 • sosiaalityöntekijät
 • perhetyöntekijät.

Toimi näin

Yhteyshenkilösi lastenneuvolaan on terveydenhoitaja, joka määräytyy lapsen asuinosoitteen mukaan. Voit varata ajan määräaikaistarkastukseen tai muuhun neuvolakäyntiin suoraan perheen omalta hoitajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021