suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kristiinankaupungin kaupunki

Lastenneuvola

  • Palvelu
  • Kristiinankaupunki
  • Julkinen palvelu

Lastenneuvola palvelee kaikkia alle kouluikäisten lasten perheitä. Lastenenuvolatyön tavoite on edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Neuvolan tehtävä on myös tukea vanhemmuutta ja edistää koko perheen hyvinvointia.

Neuvolapalveluihin kuuluvat vastaanottotoiminta, puhelinneuvonta, kotikäynnit ja ryhmätoiminta. Säännölliset terveystarkastukset muodostavat perustan neuvolatoiminnalle. Neuvolakäyntien määrät voivat vaihdella lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Tarkastusten sisältö noudattaa kansallisia suosituksia. Lapsille tarjotaan rokotusohjleman mukaiset rokotukset. Terveydenhoitajat ja neuvolalääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä ja tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan muiden palveluiden piiriin.

Lastenneuvolan terveydenhoitajat ovat Tuula Sandberg (040 5085577) ja Ann-May Lövdahl (040 7372116), lastenneuvolan lääkärinä toimii Charlotte Grönvik.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisimman varhain. Lapselle ja perheelle tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKristiinankaupungin kaupunki
Palvelusta vastaaKristiinankaupungin kaupunki
Alue Kristiinankaupunki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kristiinankaupungin kaupunki
Päivitetty: 2.3.2020