suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Lastenkotitoiminta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lastenkotihoidon tarkoituksena on turvata sijoitetuille lapsille turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys. Lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua kotona vanhempiensa kanssa. Lastenkotihoito voi olla lyhyt- tai pidempiaikaista. Sijoituksen kesto riippuu lapsen tarpeista ja perheen tilanteesta. Joidenkin lastenkotien yhteydessä toimii myös oma koulu.

Lastenkoti on lasten, nuorten ja aikuisten yhteisö, jossa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Henkilökunta huolehtii siitä, että lastenkodissa on hyvä ja turvallista olla.

Lastenkodissa huolehditaan lapsen perustarpeista ja hyvinvoinnista, kuten säännöllinen päivärytmi, ruokailu ja riittävä ja rauhallinen yöuni. Lastenkotihoidon aikana turvataan lapsen koulunkäynti ja järjestetään muu tarvittava tuki. Paikalla on aina aikuisia, joiden puoleen voi kääntyä kaikissa asioissa. Lapsella on nimetty aikuinen, joka huolehtii ensisijaisesti lapsen asioista ja työskentelee hänen tukenaan.

Lastenkotisijoituksen alkaessa tehdään lapselle hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja yhteistyöstä läheisverkoston kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua kotona vanhempiensa kanssa. Lastenkotiin sijoittamista edeltää lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän kanssa tehty yhteistyö. Lastenkotisijoitus tehdään, kun avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 17.10.2021