suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sastamalan kaupunki

Lasten yksityisen hoidon tuki

  • Palvelu
  • Sastamala
  • Julkinen palvelu

Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheeseen kuuluu alle 3-vuotias lapsi. Kotihoidon tukea haetaan Kela:sta, joka antaa myös tietoja kotihoidon tukeen liittyvissä asioissa. Kela:n paikallistoimistosta tai Kela:n nettisivuilta http://www.kela.fi. Kela laskuttaa maksamansa lasten hoidontuet kunnalta kuukausittain.

Kotihoidon tuen määrät näet Kelan kotisivulta.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityinen päivähoito on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle tai lasten kotihoidon tuelle.

Kunnallisen lisän saamisen ehtona on, että

1. hoito on kokopäiväistä

2. hoidon tarve on viikottain yli 25 tuntia.

3. myönnettävät lisät

- alle 3-vuotias lapsi 100 eur kuukaudessa yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa ja/tai yksityisessä perhepäivähoidossa, 1.8.2012 alkaen 400 eur kuukaudessa yksityisessä päiväkotihoidossa

- yli 3-vuotias lapsi 50 eur kuukaudessa yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa ja/tai yksityisessä perhepäivähoidossa, 1.8.2012 alkaen 400 eur kuukaudessa yksityisessä päiväkotihoidossa.

Hoitoraha on 171,40 ja hoitolisä 144,14.

Yksityisen hoidon tuki on aina kuitenkin enintään hoidon korvaukseksi lapsen vanhemman ja hoidon tuottajan välillä sovitun määrän suuruinen. Yksityisen hoidon tukeen on oikeutettu jokainen alle kouluikäinen lapsi, jonka päivähoito järjestetään yksityisesti. Yksityinen hoitopaikka voi olla myös muualla kuin Sastamalassa. Yksityisen hoidon tuki on vaihtoehtoinen kunnallisen päivähoidon tai kotihoidon tuen kanssa.

Jos lapsi osallistuu kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista, hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä maksetaan vain 50 %. Kuntalisään ei tällöin ole oikeutta.

Kuntalisä koskee vain yksityisen hoidon tukea, ei kotihoidon tukea. Tuki maksetaan yksityiselle päivähoitopalvelun tuottajalle / hoitajalle, joka lasta hoitaa tai perheen palkkaamalle hoitajalle, jolloin perhe on työnantaja. Hoitaja ei kuitenkaan voi olla saman kotitalouden jäsen. Yksityiset tukihakemukset hyväksytään päivähoitotoimistossa, jonka jälkeen Kela maksaa tuet palvelun tuottajille kerran kuukaudessa. Kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kustannukset Kela:lle kuukausittain maksettujen tukien suuruisina. Yksityisen hoidon tukiasioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Sastamalan kaupungin päivähoitotoimistoon tai Kela:n paikallistoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Kunnallisen lisän saamisen ehtona on, että

1. hoito on kokopäiväistä

2. hoidon tarve on viikottain yli 25 tuntia.

3. myönnettävät lisät

- alle 3-vuotias lapsi 100 eur kuukaudessa yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa ja/tai yksityisessä perhepäivähoidossa, 1.8.2012 alkaen 400 eur kuukaudessa yksityisessä päiväkotihoidossa

- yli 3-vuotias lapsi 50 eur kuukaudessa yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa ja/tai yksityisessä perhepäivähoidossa, 1.8.2012 alkaen 400 eur kuukaudessa yksityisessä päiväkotihoidossa.

Hoitoraha on 171,40 ja hoitolisä 144,14.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaSastamalan kaupunki
Palvelun toteuttaaSastamalan kaupunki
Alue Sastamala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sastamalan kaupunki
Päivitetty: 10.6.2019