suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Lasten toimintaterapia

  • Palvelu
  • Porvoo
  • Julkinen palvelu

Perheenne saa toimintaterapiasta apua, kun lapsen kehityksen epäillään viivästyneen ikäodotuksesta jollakin osa-alueella. Toimintaterapialla tuemme lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti.

Haasteita saattaa esiintyä esimerkiksi:

  • käden taidoissa (kynätyöskentely, kätisyyden vakiintuminen)
  • näönvaraisessa hahmottamisessa (palapelit hankalia)
  • liikunnallisuudessa (arkuutta tai kömpelyyttä)
  • arkirutiineissa
  • sosiaalisissa taidoissa (kypsymättömyyttä leikkitaidoissa)
  • keskittymiskyvyssä ja oman toiminnan ohjaamisessa.

Lasten toimintaterapiapalvelut on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Käynnit ovat maksuttomia. Tarpeen mukaan käynnit ovat joko tutkimus-, terapia-, ohjaus-, neuvonta- tai konsultaatiokäyntejä.

Tavallisimmin neuvola, päivähoito tai jokin muu erityistyöntekijä tekee aloitteen toimintaterapeutin tutkimukseen. Jos olet vanhempana huolissasi lapsesi kehityksestä, ota asia esille päivähoidossa tai neuvolassa.

Toimintaterapia alkaa terapiatarpeen arvioinnilla. Siinä kartoitamme lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lapsen voimavaroja. Täydennämme arviointia lapsen lähipiirin aikuisilta saadulla tiedolla.

Arvioinnin perusteella suunnittelemme tarvittaessa yksilöllistä toimintaterapiaa, joka voi olla joko seurantaa tai terapiajaksoja. Terapia on yksilö- tai ryhmäterapiaa. Ergoterapeutti ja vanhemmat tekevät yhteistyötä löytääkseen toimintatapoja, jotka harjaannuttavat lapsen taitoja ja helpottavat perheen arkea.

Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut lasta hoitavat tahot, kuten päivähoito ja muut erityistyöntekijät, esimerkiksi puheterapeutti ja psykologi.

Toimi näin

Jos olet vanhempana huolissasi lapsesi kehityksestä, ota asia esille päivähoidossa tai neuvolassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021