suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Lasten puheterapia

  • Palvelu
  • Porvoo
  • Julkinen palvelu

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa puheen, kielen, kommunikaation ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti arvioi myös puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien sekä kommunikaatioapuvälineiden tarpeen ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Lasten puheterapia on suunnattu neuvola- ja esikouluikäisille lapsille. Pienten kouluikäisten kielellisen kuntoutuksen tarve arvioidaan yksilöllisesti. Lasten puheterapia järjestetään lapsen varhaiskasvatus- tai koulukielellä.

Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon ohjaamana. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin.

Puheterapia alkaa terapiatarpeen arvioinnilla. Sen perusteella suunnitellaan tarvittaessa yksilöllinen puheterapia, joka toteutetaan seurantakäynteinä tai puheterapiajaksoina.

Vanhemmat saavat ohjeita, miten he voivat tukea lapsen kielellisiä taitoja kotona. Lisäksi vanhempia ohjataan tekemään yksilöllisesti suunniteltuja harjoituksia lapsen kanssa.

Puheterapeutti toimii myös yhteistyössä esimerkiksi lapsen päivähoitohenkilöstön ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa.

Toimi näin

Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon ohjaamana. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 6.8.2020