suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Lapsiperheiden sosiaalityö

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapsiperheiden sosiaalityö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja heidän perheiden kanssa. Erityisen tuen tarpeessa olevan omatyöntekijänä toimii sosiaalityöntekijä. Joskus sosiaalityöntekijän työparina toimii ohjaaja tai perhetyöntekijä.

Asiakkaamme ovat sosiaalihuoltolain mukaisia erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joista ei ole lastensuojelullista huolta. Asiakkaat ohjautuvat meille joko alkuarvioinnista tai lastensuojelun avohuollosta.

Asiakkaiden tarpeet ja tilanteet ovat hyvin vaihtelevia. Työskentelyssä on tärkeää yhteistyössä perheen ja mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa järjestää lapsen ja hänen perheensä tueksi riittävät palvelut, joiden avulla lapsen hyvinvointia ja perheen aikuisten jaksamista vahvistetaan. Tuen tarpeisiin vastaavia palveluja voivat olla esimerkiksi perhetyö, ammatillinen tukihenkilö, tukiperhe, erilaiset vertaisryhmät ja sosiaalityöntekijän tapaamiset. Työskentelymme perustuu asiakassuunnitelmaan, johon kirjataan työskentelyn tavoitteet. Lapsi ja perhe osallistuvat suunnitelman laatimiseen.

Sosiaalityön luonteeseen kuuluu paljon verkostojen koordinointia sekä yhteistyötä perheen ja muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijä tapaa myös lasta säännöllisesti. Vanhempien yhteistyöhalu ja motivaatio työskentelyyn on tärkeää. Lapsiperheiden sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämässä esiin tulevia vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta.

Toimi näin

Voit lapsen vanhempana tehdä yhteydenoton sosiaalihuoltoon lapsesi tuen tarpeen arvioimiseksi. Lomake löytyy

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalihuoltolaki määrittelee sitä, milloin lapsi on erityistä tukea tarvitseva. Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen asiakkuuden tarpeen lapsiperheiden sosiaalityöhön:

jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään tai

jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai

jos lapsi on erityisen tuen tarpeessa, koska hänellä on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja

→kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden

→ päihteiden ongelmakäytön tai

→ usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai syyn vuoksi

jos erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee vertaisryhmätoimintaa, tukihenkilön tai tukiperheen

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Alue Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Pertunmaa, Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Päivitetty: 1.9.2021