suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Lapsiperheiden kotipalvelu

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa. Kotipalvelulla tarkoitetaan lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien toimintojen ja tehtävien suorittamista tai niissä avustamista.

Tavoitteena on antaa konkreettista ja suunnitelmallista apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa perheen arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Tavoite on tukea ja ohjata perhettä selviytymään omatoimisesti arjessa. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

Tavoite on ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Tarkoituksena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä. Palvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain.

Palvelun piiriin hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen lapsiperheiden kotipalvelun toimipisteeseen.

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilapäisesti perheen alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Tämä tarkoittaa, että voit ottaa yhteyttä, kun

- koet olevasi uupunut

- toivot tukea ja apua raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen

- vauva valvottaa

- perheeseen on syntynyt useampi lapsi kerralla

- tarvitset tukea pidempiaikaisen masennuksen tai muun psyykkisen oireilun vuoksi

- toivot apua elämäntilanteessa tapahtuneessa äkillisessä muutoksessa, esim. vanhempien ero tai perheenjäsenen sairastuminen

- perheessä on vanhemman tai lapsen pitkäaikainen sairaus tai vamma

- tarvitset opastusta arjen sujumiseen

- tarvitset lastenhoitoapua asiointien ajaksi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit

- sinulla on muu tuen tarve.

Kotipalvelun apu ja tuki on määräaikaista.

Yhdessä perheen kanssa tehdään palvelusuunnitelma, jossa sovitaan työn tavoitteista.

Kenelle ja millä ehdoin

Perheiden avun tarvetta arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista. Tilannearvio kotipalvelun tarpeesta tehdään asiakkaan selvityksen perusteella.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 20.11.2019