suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Lapsiperheiden kotipalvelu

  • Palvelu
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden tukemista, perheen omien voimavarojen vahvistamista ja opastamista lasten ja kodinhoidossa. Avuntarpeen syynä voi olla raskaus ja synnytys, vanhemman väsymys ja uupumus, muu äkillinen tai erityinen tuen tarve, jonka johdosta perhe tarvitsee tukea arjen toimintakyvyn ylläpitoon.

Tilapäistä kotitukipalvelua voi myöntää yksittäisestä käyntikerrasta enintään kolmen kuukauden palvelujaksoon. Kotitukipalvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, kun palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarpeen kestoksi arvioidaan yli kolme kuukautta.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea puhelimitse ottamalla yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palveluohjaukseen tai kirjallisella hakemuksella (hakemus sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin). Hakemus postitetaan hakemuksessa mainittuun osoitteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotitukipalvelun hakemukset ottaa vastaan ja käsittelee lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaaja. Palveluntarve arvioidaan puhelimitse tai asioimiskäynnillä (tilapäinen kotipalvelu) ja tarvittaessa laaditaan sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi (säännöllinen tai jatkuva palvelun tarve).

Palvelu on maksullinen.

Kotipalvelusta peritään käyntimaksu (tilapäinen kotipalvelu) tai asiakkaan bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvä kuukausimaksu (säännöllinen ja jatkuva palvelu). Perustellusta syystä asiakasmaksuun voi hakea huojennusta/vapautusta sosiaalilautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiilinjärven kunta
Palvelusta vastaaSiilinjärven kunta
Alue Siilinjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 8.3.2021