suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Lapsiperheiden kotipalvelu

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Perheellänne on mahdollista saada lapsiperheiden kotipalvelua, kun tarvitsette tukea arjenhallintaan ja lastenhoitoon liittyen. Tavoite on tukea perhettänne ja ohjata teitä selviytymään omatoimisesti arjessa. Tämä tapahtuu vahvistamalla perheenne omia voimavaroja, arjen taitoja ja ohjaamalla teitä vanhempia lasten ja kodinhoidossa.

Lapsiperheiden kotipalvelua voitte saada kunnan itse tuottamana palveluna tai palvelusetelillä. Me lapsiperheiden sosiaalipalveluista pyrimme yhdessä perheenne kanssa löytämään juuri teille sopivan palvelumuoto. Kotipalvelun apu ja tuki on määräaikaista.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalvelusta voit saada lisätietoa ja tehdä tilauksen soittamalla perhetyön ohjaajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Perheellänne on mahdollista saada lapsiperheiden kotipalvelua kuormittavan perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman, vanhempien alentuneen toimintakyvyn, tai muun erityisen syyn perusteella.

Palvelu on maksullinen.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna. Tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää enintään 2 kk kerrallaan, tuen tarpeen ollessa konkreettista ja lyhytkestoista. Tilapäisestä palvelusta peritään käynnin pituuden perusteella määräytyvä käyntimaksu. Säännöllisessä kotipalvelussa maksu määräytyy perheenjäsenten lukumäärän, perheen bruttotulojen ja palvelun tarpeen perusteella.

Tuloselvityksen perusteella palvelua voidaan myöntää maksuttomana.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021