suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

Tuen tarvetta arvioidaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen ja yhteinen tarkastelu perusteella. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu.

Joissakin tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä tukitoimista.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa päivähoitopalvelut pääsääntöisesti omalla asuinalueellaan omien ikätovereidensa kanssa.

Hoito järjestetään erityisryhmässä tai integroidussa erityisryhmässä silloin, kun lapsen erityisen tuen tarve on mittavaa tai siitä on hänelle kehityksellisesti enemmän hyötyä kuin peruspäivähoidosta.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaKasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletruotsi, englanti, suomi
Tekstistä vastaa: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 6.7.2022