suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

Tuen tarvetta arvioidaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen ja yhteinen tarkastelu perusteella. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu.

Joissakin tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä tukitoimista.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa päivähoitopalvelut pääsääntöisesti omalla asuinalueellaan omien ikätovereidensa kanssa.

Hoito järjestetään erityisryhmässä tai integroidussa erityisryhmässä silloin, kun lapsen erityisen tuen tarve on mittavaa tai siitä on hänelle kehityksellisesti enemmän hyötyä kuin peruspäivähoidosta.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletruotsi, englanti, suomi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 12.4.2021