suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Lapsen ja perheen tukeminen

  • Palvelu
  • Porvoo
  • Julkinen palvelu

Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä alueella. Tällöin lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista voidaan tukea tehostetulla tai erityisellä tuella. Tuen tarpeita voivat olla esimerkiksi viivästynyt kehitys, puheen ja kielen vaikeudet, sosiaaliset ja tunne-elämän haasteet, oppimisvalmiuksien puutteet, vamma tai pitkäaikaissairaus.

Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen mahdollisimman varhain, sekä kasvua, kehitystä ja oppimista edistävä varhaiskasvatusympäristö on tärkeää. Tukea voidaan tarjota eri tavoilla, esimerkiksi toimintaa mukauttamalla, ryhmäkokoa pienentämällä, kasvatuskumppanuutta vahvistamalla tai kuntouttavilla elementeillä.

Erityislastentarhanopettaja voi lisäksi kartoittaa lapsen taitoja ja ohjata lasta tutkimuksiin esimerkiksi puheterapeutille, psykologille tai toimintaterapeutille.

Lisätietoa löytyy Porvoon kaupungin verkkosivuilla (Näin asioit-välilehti).

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021