suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lapsen huoltajuus

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jos lapsi syntyy avioliitossa, ovat molemmat vanhemmat yhdessä hänen huoltajiaan. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on äiti hänen huoltajansa. Jos isyys on vahvistettu, vanhemmat voivat sopia myös yhteishuoltajuudesta.

Lapsen juridisia huoltomuotoja ovat yhteishuolto ja yksinhuolto. Huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan sekä oikeus tavata m ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Palvelusta vastaa

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 3.8.2020