suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Lapsen huoltajuus

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jos lapsi syntyy avioliitossa, ovat molemmat vanhemmat yhdessä hänen huoltajiaan. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on äiti hänen huoltajansa. Jos isyys on vahvistettu, vanhemmat voivat sopia myös yhteishuoltajuudesta.

Lapsen juridisia huoltomuotoja ovat yhteishuolto ja yksinhuolto. Huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan sekä oikeus tavata molempia vanhempiaan.

Huoltomuodot

Yhteishuollossa vanhemmat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat tärkeät päätökset. Yhteishuolto edellyttää vanhempien kykyä toimia yhdessä lapsen parhaaksi.

Jos vain toinen vanhemmista on yksin lapsen huoltaja, hänellä on oikeus tehdä lasta koskevat päätökset yksin.

Viranomaiset (esimerkiksi päiväkoti, koulu, terveydenhuolto tai sosiaalitoimi) antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja vain huoltajan erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle.

Asuminen

Suomen lain mukaan henkilöllä voi olla virallisesti vain yksi osoite. Vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta joustavuutta ja hyvää yhteistyökykyä.

Asuinpaikasta sovittaessa lapsen toive ja mielipide on tärkeä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää lapsen tehtäväksi.

Lapsen tapaamisoikeus

Jos vanhemmat asuvat erillään, on lapsella oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka kanssa hän ei asu. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on sekä tapaavan vanhemman että lapsen kanssa asuvan vanhemman vastuulla.

Tapaamissopimus tulee laatia lapsen yksilöllisen elämäntilanteen pohjalta. Ennustettavuus on lapselle tärkeää.

Jos vanhemmat ovat yksimielisiä tapaamisiin liittyvistä yksityiskohdista, he voivat tehdä asiasta kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat vahvistuttaa laatimansa sopimuksen käräjäoikeudessa.

Jos sopimukseen ei päästä

Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, he voivat hakea asiaan päätöstä käräjäoikeudesta ns. hakemusasiana. Siinä tapauksessa lastenvalvoja laatii oikeuden pyynnöstä selvityksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää kunnan sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Palvelusta vastaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Alue Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 3.8.2020