suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenkyrön kunta

Lapsen huollosta, tapaamisesta ja asumisesta sopiminen

  • Palvelu
  • Hämeenkyrö
  • Julkinen palvelu

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä sekä hyvä hoito, kasvatus ja huolenpito. Vanhemmat voivat sopia lapsensa yhteishuollosta tai huollon uskomisesta yksin toiselle vanhemmalle. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta. Huoltaja edustaa lasta häntä koskevissa asioissa ja hoitaa lapsen taloudellisia asioita.

Vanhempien on ratkaistava kumman vanhemman luona lapsi asuu, mikäli vanhemmilla on yhteishuolto, mutta he eivät asu yhdessä. Vanhemmat voivat sopia myös vuoroasumisesta, jolloin lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona. Lapsi voi kuitenkin olla kirjoilla vain toisen vanhemman luona. Lähtökohtana tulee aina olla lapsen etu. Harkittaessa lapsen asuinpaikkaa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka asuminen ja lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Tapaamissopimus on lapsen oikeus. Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.

Sopimus tulee se laatia kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, jotta se olisi täytäntöönpanokelpoinen. Lapsen asuinkunnan lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, jos se ei ole lapsen edun vastainen. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopuun lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskevassa asiassa, se voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenkyrön kunta
Palvelusta vastaaHämeenkyrön kunta
Alue Hämeenkyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenkyrön kunta
Päivitetty: 4.10.2021