suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta. Huolto voi olla yhteishuolto, yksinhuolto toiselle vanhemmalle tai yhteishuoltoon liittyvä vanhempien välinen työnjako. Lisäksi vanhemmat voivat sopia lapsen asumisesta/vuoroasumisesta ja miten lapsi pitää yhteyttä sekä tapaa toista vanhempaa.

Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät, lapsen edun mukaiset sopimukset. Ennen sopimusten vahvistamista lastenvalvojan täytyy 1.12.2019 voimaan tulleen lapsenhuoltolain mukaisesti varmistua lapsen mielipiteestä huollon, asumisen ja tapaamisen järjestelyissä. Lapsen mielipiteen selvittävät ensisijaisesti omat vanhemmat.

Vanhemmat voivat sopia, että lapsen huolto uskotaan vanhemman/vanhempien lisäksi kolmannelle henkilölle, mikäli tämä on lapsen edun mukaista. Riidattomissa tilanteissa työskentely käynnistyy ajanvarauksella lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Lastenvalvojalle varatulla ajalla tulee olla lapsen molemmat vanhemmat sekä oheishuoltajaksi suostuva.

Uudessa erotilanteessa molemmille vanhemmille varataan ensin yksilöaika perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä haastattelee vanhemmat, kartoittaen erotilanteessa yleisiä ongelmakohtia sekä vanhemman ja lapsen mahdollisia palvelutarpeita. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijä ohjaa vanhempia, miten selvittää lapsen mielipide vanhempien erosta johtuviin järjestelyihin. Yksilöajan jälkeen vanhemmille varataan yhteinen aika sosiaalityöntekijälle. Vanhempien yhteisajalla käydään läpi eron jälkeinen vanhemmuussuunnitelma, joka on pohjana lastenvalvoja-ajalla käytävässä sopimusneuvottelussa. Kysymys on eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta.

Toimi näin

Varaa aika oman asuinkuntasi lastenvalvojalle. Rovaniemellä ajanvaraus tapahtuu asiakassihteerin kautta.

Uudessa erotilanteessa kysymys on eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta. Tämän vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Vanhemmilla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä valokuvat lapsista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kysymys on vanhempien välisestä sopimuksesta, minkä vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Oheishuollon vahvistaminen edellyttää sekä vanhempien, lasten ja oheishuoltajaksi suostuvan käyntiä lastenvalvojalla. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät lapsen edun mukaiset sopimukset.

Palvelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka haluavat isyyden selvittämisen yhteydessä, avio/avoerotilanteissa tai muissa erityistilanteissa saada vahvistetut sopimukset ko. asioissa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Avo- ja avioerotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun vanhemmat tekevät päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, heidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista. Hän myös auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava lapsen kotikunnan lastenvalvojan luona. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista, kuten lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta sekä päivähoidosta tai koulusta. Joissain tilanteissa voidaan myös sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken. Yksinhuoltaja päättää yksin lapsen asioista.

Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus tavata toista vanhempaansa ja pitää vanhempaan yhteyttä vanhempien sopimalla tavalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luona sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 6.5.2020