suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pelkosenniemen kunta

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

  • Palvelu
  • Pelkosenniemi
  • Julkinen palvelu

Lapsen vanhempien erotessa he voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen, asia ratkaistaan käräjäoikeudessa. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista, hän myös auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava lapsen kotikunnan lastenvalvojan luona.

Yksinhuoltajuudessa lapsen huoltajana toimii vain toinen vanhempi. Yhteishuoltajuudessa molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia.

Tuomioistuin voi päätää tehtävien jakamisesta huoltajien kesken, päätöksessä voidaan eritellä, kummalla huoltajalla on oikeus tehdä tiettyjä päätöksiä yksin. Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus vanhempien sopimalla tai tuomioistuimen määräämällä tavalla pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa ja tavata tätä.

Lastenvalvojan tapaamisten tavoitteena on laatia molempia vanhempia tyydyttävä lapsen edun mukainen sopimus huollosta ja tapaamisoikeudesta. Mikäli vanhemmat eivät neuvottelujen jälkeenkään pääse yhteisymmärrykseen lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisesta, he voivat viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Avo- ja avioerotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun vanhemmat tekevät päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, heidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista. Hän myös auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava lapsen kotikunnan lastenvalvojan luona. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista, kuten lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta sekä päivähoidosta tai koulusta. Joissain tilanteissa voidaan myös sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken. Yksinhuoltaja päättää yksin lapsen asioista.

Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus tavata toista vanhempaansa ja pitää vanhempaan yhteyttä vanhempien sopimalla tavalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luona sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPelkosenniemen kunta
Palvelusta vastaaPelkosenniemen kunta
Alue Pelkosenniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pelkosenniemen kunta
Päivitetty: 9.9.2020