suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat ja vahvistavat sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta.

Sopimistilaisuudessa vanhemmat itse päättävät lapsen asioista. Lastenvalvoja avustaa vanhempia sopimukseen pääsemisessä ja vahvistaa tehdyt sopimukset. Jos vanhemmat eivät pääse keskinäiseen sopimukse ...

Toimi näin

Ota puhelimitse yhteyttä kotikuntasi lastenvalvojaan soittoajalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Avo- ja avioerotilanteessa voitte sopia lapsenne huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun teette vanhempina päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, teidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon.

Lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista ja auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava sen hyvinvointialueen lastenvalvojan luona, jolla lapsen kotikunta sijaitsee. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista, kuten lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta sekä päivähoidosta tai koulusta. Joissain tilanteissa voidaan myös sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken. Yksinhuoltaja päättää yksin lapsen asioista.

Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus tavata toista vanhempaansa ja pitää vanhempaan yhteyttä vanhempien sopimalla tavalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luona sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Palvelun toteuttaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Palvelusta vastaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 24.10.2022