suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Avioliiton tai avoliiton hajotessa yhteisten alaikäisten lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta sovitaan lastenvalvojan luona.

Mikäli vanhempien on vaikea päästä sopimukseen lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevissa asioissa, voidaan järjestää yhteisvanhemmuusneuvottelu, jossa lastenvalvojan työparina toimii esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Yhteisvanhemmuusneuvottelussa työntekijät voivat olla tukena kompromissin löytymisessä ja vanhempien keskinäinen sopimus voidaan tehdä ja vahvistaa. Ennen neuvottelua vanhemmat voivat täyttää valmiiksi vanhemmuussuunnitelman.

Myös perheasiain neuvottelussa voidaan alustavasti valmistella sopimuksia lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin liittyen. Sopimukset vahvistetaan kuitenkin vasta myöhemmin lastenvalvojan luona. Sovittelua tarjoavat Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus sekä Kannuksen ja Kaustisen perheneuvolat.

Huoltoriitaa voidaan sovitella myös käräjäoikeudessa. Tässä asiantuntija-avusteisessa huoltoriitojen sovittelussa sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija (psykologi tai sosiaalityöntekijä). Asiantuntija-avustajan käyttäminen on vanhemmille maksutonta. Vanhemmat voivat joko yhdessä tai erikseen hakea sovittelua käräjäoikeudelta. Asia voidaan siirtää sovitteluun myös vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon, he voivat tehdä lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle hakemuksen yhteisen alaikäisen lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi. Käräjäoikeus voi hakemuksesta myös muuttaa lapsen asioissa annettua aikaisempaa päätöstä tai vahvistettua sopimusta, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet ovat muuttuneet tai muutoin on aihetta. Käräjäoikeus voi käsittelyn yhteydessä pyytää sosiaalitoimelta selvityksen perheen tilanteesta. Selvityksen tekijät tekevät kotikäynnin vanhempien luokse, selvittävät lapsen mielipiteen ja hankkivat tarvittaessa tietoja muilta viranomaisilta. Sosiaalitoimen selvityksen saapumisen jälkeen vanhemmat kutsutaan pääkäsittelyyn, jonka päätteeksi käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen.


Toimi näin

Parisuhteen ongelmissa voitte yksin tai yhdessä ottaa yhteyttä Keski-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskukseen tai Soiten alueella toimiviin perheneuvoloihin.

Jos yhteisten alaikäisten lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sopiminen on ajankohtaista, ota yhteyttä lastenvalvojiin puhelimitse.


Tausta ja lainsäädäntö

Avo- ja avioerotilanteessa vanhemmat sopivat lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Jos ette pääse yksimielisyyteen, asia ratkaistaan käräjäoikeudessa. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista. Hän myös auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava lapsen kotikunnan lastenvalvojan luona.

Yksinhuoltajuudessa lapsen huoltajana toimii vain toinen vanhempi. Yhteishuoltajuudessa molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia. Tuomioistuin voi päättää tehtävien jakamisesta huoltajien kesken. Päätöksessä voidaan eritellä, kummalla teistä huoltajana on oikeus tehdä tiettyjä päätöksiä yksin. Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus vanhempien sopimalla tai tuomioistuimen määräämällä tavalla pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa ja tavata tätä.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta


Palvelun toteuttaa: 
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite