suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

  • Palvelu
  • 18 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kun vanhempina eroatte toisistanne, voitte sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista.

Toimi näin

Kun vanhempina eroatte toisistanne, voitte sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kun vanhempina eroatte toisistanne, voitte sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista.

Tausta ja lainsäädäntö

Avo- ja avioerotilanteessa voitte sopia lapsenne huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun teette vanhempina päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, teidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon.

Lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista ja auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava sen hyvinvointialueen lastenvalvojan luona, jolla lapsen kotikunta sijaitsee. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista, kuten lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta sekä päivähoidosta tai koulusta. Joissain tilanteissa voidaan myös sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken. Yksinhuoltaja päättää yksin lapsen asioista.

Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus tavata toista vanhempaansa ja pitää vanhempaan yhteyttä vanhempien sopimalla tavalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luona sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Palvelun toteuttaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 20.12.2022