suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat maksukykynsä mukaan. Elatusavun suuruutta määriteltäessä selvitetään lapsen tarve sekä molempien vanhempien taloudellinen tilanne.

Mikäli vanhemmat asuvat erillään, tai lapsi ei asu kummankaan vanhemman kanssa on vanhempien hyvä kirjallisesti sopia lapsen elatuksesta sekä vahvistuttaa elatussopimus lainvoimaiseksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalla.

18 vuotta täyttäneen 2-asteen oppilaitoksessa opiskelevalle nuorelle voi tulla oikeus koulutusavustukseen.

Uudessa erotilanteessa molemmille vanhemmille varataan ensin yksilöaika perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä haastattelee vanhemmat, kartoittaen erotilanteessa yleisiä ongelmakohtia sekä vanhemman ja lapsen mahdollisia palvelutarpeita. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijä ohjaa vanhempia, miten selvittää lapsen mielipide vanhempien erosta johtuviin järjestelyihin. Yksilöajan jälkeen vanhemmille varataan yhteinen aika sosiaalityöntekijälle. Vanhempien yhteisajalla käydään läpi eron jälkeinen vanhemmuussuunnitelma, joka on pohjana lastenvalvoja-ajalla käytävässä sopimusneuvottelussa. Kysymys on eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta.

Toimi näin

Elatussopimus ja koulutusavustusasiassa ota yhteyttä lapsen/nuoren kotikunnan lastenvalvojaan.

Uudessa erotilanteessa kysymys on eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta. Tämän vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Vanhemmilla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä valokuvat lapsista.

Rovaniemellä ajanvaraus tapahtuu asiakassihteerin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla ja vanhemmilla tulee olla mukana ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä voimassaoleva henkilöllisyystodistus.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 6.5.2020