suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Porin perusturva
Alue: Merikarvia, Pori, Ulvila
Palvelun kieli: suomi

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta oman kykynsä mukaan. Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Elatussopimus tehdään kirjallisesti.

Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselleen elatusapua. Elatusavun vahvistaminen voidaan tehdä elatussopimuksella tai käräjäoikeuden päätöksellä. Elatusapu maksetaan joko kuukausittain etukäteen tai kertasuorituksena. Elatusapua tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan.

Lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin (esim. lukion tai muun toisen asteen opiskelun) perusteella koulutusavustusta vanhemmalta, jos se katsotaan kohtuulliseksi vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella. Lapsi on 18 vuotta täytettyään toinen sopijaosapuoli.


Toimi näin

Ajanvaraus toimistosihteeri 044 701 6188

ma 9.00 – 10.00

ti 9.30 – 11.00

ke-to 9.00 – 11.00

pe 9.00 – 10.00

Neuvontaa, ohjausta ja konsultointia voit saada soittamalla suoraan

työntekijöille.

Puhelinajat työntekijöille ma, ke, pe klo 9.00 - 10.00

Lastenvalvoja 044 701 6185

Sosiaalityöntekijä / lastenvalvoja 44 701 6118

Sosiaalityöntekijä / lastenvalvoja 044 701 0451

Sosiaalityöntekijä 044 701 6189

Lastenvalvoja 044 7016195


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.


Palvelun toteuttaa: 
Porin perusturva