suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia avo-/avioerotilanteessa lapsensa elatuksesta.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat maksukykynsä mukaan. Elatusavun suuruutta määriteltäessä selvitetään molempien vanhempien taloudellinen tilanne. Elatusapu on tarkoitettu lapsen tarpeisiin.

Lastenvalvoja antaa neuvontaa lapsen elatusta koskevasta lainsäädännöstä ja sopimuskäytännöistä. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, heidät ohjataan hoitamaan asia tuomioistuimessa.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsen asuinkunnan lastenvalvojaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Elatusavun vahvistaminen edellyttää, että vanhemmat pääsevät sopimukseen elatusavun suuruudesta. Taloudellisen tilanteen selvittämiseksi vanhempien tulee toimittaa ajantasaiset tositteet tuloistaan ja menoistaan lastenvalvojalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 28.9.2021