suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Lapsen elatusavun vahvistaminen

 • Palvelu
 • Oulu
 • Julkinen palvelu

Voitte vanhempina lähtökohtaisesti sopia lapsenne elatusasioista. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksenne, jos se on kohtuullinen. Tarvittaessa lastenvalvoja esittää teille elatusapusuosituksen oikeusministeriön ohjeiden pohjalta.

Toimi näin

Ota yhteyttä Oulun Omahoito -palvelulla lastenvalvojaan.

Voit kysyä lastenvalvojalta neuvoa ja ohjausta sekä varata ajan myös puhelimitse.

Osallistukaa lastenvalvojan tapaamiseen yhdessä lapsen vanhempina. Jos asutte eri paikkakunnilla, eikä teillä ole mahdollista asioida yhdessä, asioikaa molemmat oman kotikunnan lastenvalvojan luona.

Ota mukaasi tapaamiseen täyttämäsi varallisuusselvitys tositteineen:

 • viimeisin verotuspäätös erittelyosineen
 • viimeisin palkkatosite, joka sisältää tiedot myös kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden palkkakertymästä
 • tosite lomarahoista ja lakisääteisistä pidätyksistä, jos ne eivät käy ilmi viimeisimmästä palkkatositteesta
 • selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista)
 • päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuuksista (esim. työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet, eläke, opintotuki)
 • tositteet muista tuloista ja varallisuudesta (esim. kesämökit ja muut kiinteistöt, vuokratulot ja muut pääomatulot)
 • tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta
 • tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista (vuokra, vesi, sähkö, vastike, asuntolainan lyhennys ja korko, kotivakuutus, lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontin vuokra, nuohous yms.)
 • selvitys työmatkakuluista
 • selvitys säännöllisistä terveydenhoitokuluista
 • mahdollinen toimeentulotukipäätös
 • tositteet lapsen harrastuskustannuksista ja päivähoitomaksuista.

Ota mukaasi myös voimassa oleva elatussopimus tai elatusaputuomio, jos ne eivät ole jo lastenvalvojalla tiedossa.

Halutessanne voitte laskea tulonne ja asumismenonne valmiiksi kuukausisummiksi, mikä nopeuttaa asiointianne lastenvalvojan luona.

Elatusavun indeksikorotusasiassa soita lastenvalvojien palvelusihteerille.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapselle voidaan lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos lapsi ei asu pysyvästi vanhempansa luona eikä vanhempi muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 29.5.2020