suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Naantalin kaupungin lastenvalvojan palveluihin kuuluu lapsen elatusavun vahvistaminen. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Kun lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla kuin lapsen kanssa asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatusavusta ja sen suuruudesta keskenään tai lastenvalvojan luona. Lapsen edun mukaista on vahvistaa elatusapusopimus lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen, kun vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja kun sopimus on lapsen edun mukainen. Lastenvalvoja harkitsee ennen sopimuksen vahvistamista, onko sopimus kohtuullinen kun otetaan huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen ja vanhempien maksukyky.

  • Vain lastenvalvojan vahvistama lapsen elatussopimus on täytääntöpanokelpoinen eri viranomaisissa. Täytäntöönpanokelpoisuus tarkoittaa sitä, että elatusapu on ulosottokelpoinen, se oikeuttaa Kelan maksamaan elatustukeen ja elatusvelvollinen voi vähentää maksamaansa elatusapua verotuksessa.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhemmista voi viedä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Toimi näin

  • Ota yhteyttä Naantalin lastenvalvojaan lapsen elatusavun vahvistamiseen liittyvissä asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 23.8.2019