suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lumijoen kunta

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu

Jos vanhemmat eivät muulla tavoin huolehdi alle 18-vuotiaan lapsen elatuksesta, voivat he erotessaan sopia lapsen elatuksesta elatussopimuksella, jonka vahvistaa lastenvalvoja tai käräjäoikeus. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen sisällöstä, se voidaan viedä tuomioistuimen päätettäväksi.Jos vanhemmat eivät muulla tavoin huolehdi alle 18-vuotiaan lapsen elatuksesta, voivat he erotessaan sopia lapsen elatuksesta elatussopimuksella, jonka vahvistaa lastenvalvoja tai käräjäoikeus. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen sisällöstä, se voidaan viedä tuomioistuimen päätettäväksi.

Vanhemmat voivat kysyä lastenvalvojalta neuvoa elatussopimuksen tekemiseen. Vanhemmat voivat kysyä lastenvalvojalta neuvoa elatussopimuksen tekemiseen.apsella/nuorella on lain mukaan oikeus vanhempien vastaamaan elatukseen aina 18-vuotiaaksi. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai lapsi ei asu hänen luonaan pysyvästi, lapselle voidaan vahvistaa elatusapu joko vanhemman allekirjoituksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Elatusavun suuruus riippuu vanhempien tuloista, lapsimäärästä ja osallistumisesta elämään.

Elatuskykyä ja elatusavun määrää arvioidaan vanhempien tapaamisella kunnan sosiaalitoimistossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLumijoen kunta
Palvelusta vastaaLumijoen kunta
Alue Lumijoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lumijoen kunta
Päivitetty: 29.10.2021