suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Vanhempien päästessä elatusavun määrästä yksimielisyyteen, voi lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen. Elatussopimus vahvistetaan siinä kunnassa, missä lapsella on asuinpaikka. Mikäli asiassa ei synny yhteisymmärrystä, voi asiassa hakea päätöstä käräjäoikeudesta.

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lain mukaan vanhemmat kuitenkin vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Myös koulutusavustuksesta voi tehdä sopimuksen lastenvalvojan vastaanotolla.

Toimi näin

Ota yhteyttä Kempeleen kunnan lastenvalvojaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen tai vanhemman asuinkunta tulee olla Kempele.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKempeleen kunta
Palvelusta vastaaKempeleen kunta
Alue Kempele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 29.12.2020