suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen 18-ikävuoteen saakka. Elatuksesta vastaavat vanhemmat. Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia avo-/avioerotilanteessa lapsensa elatuksesta. Elatuskykyä arvioitaessa huomioidaan molempien vanhempien elatuskyky ja lapsen elatuksen tarve. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien laatiman elatussopimuksen.

Lastenvalvoja antaa neuvontaa lapsen elatusta koskevast ...

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsen asuinkunnan lastenvalvojaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi sen hyvinvointialueen lastenvalvojalle, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan hyvinvointialueella, jossa elatusvelvollisen kotikunta sijaitsee. Asiassa neuvoo ja auttaa lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Palvelun toteuttaa

Keiteleen kunta

Palvelusta vastaa

Keiteleen kunta
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 24.10.2022