suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Isonkyrön kunta

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Isokyrö
  • Julkinen palvelu
Alue: Isokyrö
Palvelun kieli: suomi

Lapsella on lain mukaan oikeus riittävään elatukseen, josta molemmat vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan. Jos vanhemmat asuvat erillään, kannattaa vanhempien muualla asuvan vanhemman elatusvastuu virallistaa lastenvalvojan luona tehtävällä elatussopimuksella. Elatusapua maksaa lapsestaan erillään asuva vanhempi. Näin erillään asuva vanhempi vastaa lapsen elatuksesta omalta osaltaan. Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään. Täytääntöönpanokelpoinen asiapaperi on vain käräjäoikeuden antama päätös lapsen elatusavusta tai lastenvalvojan vahvistama elatusapusopimus.

Elatusapu maksetaan yleensä kuukausittain etukäteen. Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja vanhempien elatuskyvystä. Avun suuruuteen voi vaikuttaa, paljonko elatusavun suorittaja tapaa ja pitää lasta luonaan.


Toimi näin

Elatusapu sovitaan kunnan lastenvalvojan, jona toimii Isonkyrön kunnan perusturvajohtaja, luona tai määrätään oikeudessa. Lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen, jos vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä samaa mieltä ja sopimus on lapsen edunmukainen.


Kenelle ja millä ehdoin

Vanhemman ensisijainen elatusvastuu päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Kun alle 18-vuotiaan lapsen vanhemmat neuvottelevat elatusavun määrästä, heillä tulee olla mukana selvitys tuloistaan, menoistaan sekä todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Tietoja indeksikorotuksista voi kysyä myös lastenvalvojalta.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.


Palvelun toteuttaa: 
Isonkyrön kunta