suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan näiden maksukyvyn mukaan 18 ikävuoteen saakka. Opiskelun perusteella elatusvelvollisuus voi jatkua tämänkin jälkeen. Erillään asuva vanhempi maksaa osuutensa lapsen elatuksesta elatusapuna toiselle vanhemmalle. Erääntyvälle elatusavulle lasketaan korkolain mukainen viivästyskorko. Elatusavut ovat indeksisidonnaisia ja indeksikorotukset koskevat kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Elatusta koskevat sopimukset on tehtävä kirjallisesti. Sopimukset vahvistaa lastenvalvoja. Toisena vaihtoehtona on hakea elatusavusta oikeuden päätös. Tuomioistuimen päätöstä tai vanhempien tekemiä sopimuksia voidaan muuttaa joko uudella päätöksellä tai vanhempien yhteisellä sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

Lastenvalvojan palvelujen käyttäminen on vapaaehtoista.

Toimi näin

Lastenvalvoja ottaa asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Varaa aika elatussopimuksen tekemiseen lastenvalvojalta puh. 044 422 4418, arkisin klo 11.00-12.00.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Perustiedot

Palvelusta vastaaEuran kunta
Palvelun toteuttaaEuran kunta
Alue Eura
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 15.1.2019