suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Lapsen (0 - 6-v.) toimintaterapia-arvio Helsingissä

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lasten toimintaterapian neuvontapuhelin 09 3102 0823, suomenkielisille keskiviikkoisin klo 13–14 ja ruotsinkielisille perjantaisin klo 13–14.

Miksi lapsi saa lähetteen toimintaterapian arvioon?

Useimmiten lähete tehdään silloin, kun lapsen laajemmassa neuvolatarkastuksessa on ilmennyt lapsen kehitykseen liittyviä asioita, jotka vaativat tarkempaa selvittelyä toimintaterapeutin vastaanotolla. Lapsen perheessä, päiväkodissa tai esim. psykologin tutkimuksissa heränneen huolen perusteella on myös mahdollista päästä neuvolan kautta toimintaterapia-arvioon. Lähetteen tekemiseen vaaditaan kaikissa tapauksissa perheen suostumus.

Kuka tekee lähetteen?

Lähetteen lapsen toimintaterapia-arvioon Helsingissä voi tehdä neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri. Myös muilla erityistyöntekijöillä (puheterapeutti, fysioterapeutti tai neuvolapsykologi) on mahdollisuus lähetteen tekemiseen. Myös varhaiskasvatuksen kiertävät erityisopettajat voivat tehdä lähetealoitteen toimintaterapeutille.

Montako tapaamista tarvitaan?

Lapsen iän, jaksamisen tai pulmien laadun mukaan tapaamisia on yleensä 2–3. Arviointitapaaminen kestää yleensä n. 1–1,5 h. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi vanhempien luvalla soittaa tai tehdä havainnointikäynnin lapsen päiväkotiin tai olla yhteydessä muihin lasta hoitaviin tahoihin.

Mitä arviointitapaamisissa tehdään?

Lasten toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita. Näitä ovat mm. karkea- ja hienomotoriikka, näönvarainen hahmottaminen ja aistitiedon käsittely. Menetelminä käytetään taitoja ja valmiuksia arvioivia testejä ja tehtäviä sekä mm. havainnointia.

Lapsen vanhemman tai lapsen hyvin tuntevan aikuisen on tärkeää olla läsnä ensimmäisellä tapaamisella, jotta toimintaterapeutti saa haastatellen tietoa lapsen tilanteesta sekä kehityksen etenemisestä. Myöhemmillä tapaamisilla lapsi toimii kahdestaan toimintaterapeutin kanssa, jolloin lasta voi olla saattamassa muukin hänelle läheinen ihminen.

Toimintaterapeutilla on vaitiolovelvollisuus lapsen kaikissa asioissa. Yhteistyö mm. päiväkodin kanssa tapahtuu vanhempien luvalla. Terapeutti tekee arvioinnista lausunnon, jonka hän toimittaa perheelle yleensä arviointipalautteen antamisen yhteydessä.

Milloin arviointi tapahtuu?

Toimintaterapia-arvioon kutsutaan puhelimitse tai kirjeellä. Toimintaterapia-arvioiden tekeminen tapahtuu yleensä klo 8–16 välillä.

Mihin arviointi johtaa?

Toimintaterapia-arvioinnin jälkeen lapsen prosessi etenee...

Kenelle ja millä ehdoin

Vaatii lähetteen. Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 25.1.2022