suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Lapin musiikkiopisto

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen musiikkioppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ja järjestää ostopalveluna tanssin syventävien opintojen opintoja pääasiassa lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1969 ja toimintansa se on aloittanut vuonna 1970. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä ja sivutoimipisteet ovat Pellossa sekä Sodankylässä, minkä lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille.

Opetuksemme lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet, ja tavoitteena hyvät valmiudet musiikin harrastamiseen ja tarvittaessa myös ammattiopintoihin. Musiikin laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintoja 800 tuntia ja syventäviä opintoja 500 tuntia. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet. Instrumenttiopintoihin pyritään järjestämään valintakokeet, jossa perehdytään hakijan musiikillisiin valmiuksiin ja instrumentin soveltuvuuteen.

Lapin musiikkiopistossa voi opiskella klassisen musiikin tai rytmimusiikin linjalla. Instrumentteina ovat lähes kaikki länsimaiset akustiset soittimet, klassinen yksinlaulu, pianon vapaa säestys, sähkökitara ja -sähköbasso sekä rumpusetti. Yhteismusisointia harrastetaan orkestereissa, lied- ja oopperastudiossa, kamariyhtyeissä ja bändeissä. Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja sillä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävissä opinnoissa voi opiskella kolme vuotta.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. 6-9-vuotiaille on omat soittoryhmät, jossa tavoitteena on tutustua musiikkiin ja soittimiin monipuolisesti. Soitinvalmennus on suunnattu 6-8-vuotiaille ja musiikkivalmennus 1.-2. luokkalaisille. Opetus toteutetaan ikäryhmittäin ja siinä huomioidaan jokaisen ikäkauden kehitysvaiheet ja tavoitteet. Tarkoituksena on luoda lapselle myönteisiä kokemuksia, taitoja ja onnistumisia musiikin parissa. Varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään Rovaniemellä ja Pellossa.

Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysikäisille laulunopiskelijoille. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) jäsenenä opetus ja tavoitteet ovat vertailukelpoisia muiden jäsenoppilaitosten kanssa.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi varhaisiän musiikkikasvatukseen sähköisen ilmoittautumisen kautta.

Muihin opintoihin haetaan oppilasvalintatestin kautta.

Oppilaspaikan peruutus tehdään kirjallisesti tai sähköpostilla kansliaan lukukauden ensimmäisellä viikolla.

Katso lisätietoja Lapin musiikkiopistoon ilmoittautumisesta ja hakemisesta opiston verkkosivuilta.

Opiston sivuilta löydät myös henkilökunnan ja eri toimipisteiden yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaisiän musiikkikasvatukseen voivat ilmoittautua 3 kk - 6 vuoden ikäiset lapset. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2. -luokkalaiset koululaiset. Muskarin sekä musiikki- ja soitinvalmennuksen että soitinkarusellin paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Instrumenttiopintoihin haetaan valintakokeilla.

Lapin musiikkiopisto toimii Rovaniemellä, Sodankylässä ja Pellossa. Oppilaaksi pääsyyn vaikuttaa oppilaan kotikunta.

Palvelu on maksullinen.

Katso musiikkiopiston lukukausimaksut opiston verkkosivuilta.

Oppilaalta peritään koko lukukausimaksu, kun oppilas on osallistunut tai hänellä on ollut mahdollisuus osallistua kolmelle ensimmäiselle oppitunnille ennen oppilaspaikan peruuttamista. Oppilas, joka hyväksytään oppilaaksi lukukauden puolenvälin jälkeen, maksaa puolet lukukausimaksusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Pello, Rovaniemi, Sodankylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 24.6.2020