suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lannoitevalmisteen kemialliset tutkimukset ja biotestit.

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Lannoitevalmistetutkimukset sisältävät haitallisten metallien ja ravinteiden tutkimukset sekä kunkin lannoitetyypin mukaiset lakisääteiset muut tutkimukset. Määritettäviä haitallisia metalleja ovat arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki. Määritettäviä pääravinteita ovat typpi, fosfori ja kalium, sivuravinteita kalsium, magnesium, natrium ja rikki, hivenravinteita boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni, sinkki, vanadiini sekä seleeni. Lannoitevalmisteista määritetään kokonaispitoisuuksia ja erilaisia liukoisia pitoisuuksia. Kalkitusaineista määritetään haitallisten metallien ja ravinteiden lisäksi kokonais- ja neutralointikyky sekä hienousaste. Kasvualustoista ja maanparannusaineista määritetään haitallisten metallien ja ravinteiden lisäksi tilavuuspaino, pH, johtokyky ja orgaanisen aineksen määrä.

Biotestejä käytetään kasvualustoille ja maanparannusaineille tutkittaessa niiden stabiilisuutta hiilidioksidintuottotestillä, toksisuutta taimettumis-, juurenpituus- ja valobakteeritestillä sekä epäpuhtauksia rikkakasvitestillä.

Tutkimukset ovat maksullisia lukuun ottamatta osaa viranomaistutkimuksia. Lannoitetutkimuksista on saatavana erilaisia tutkimuspaketteja (sekä tutkimusten että hinnan suhteen) viranomaisvalvontaa varten. Näytteitä voivat lähettää kansalaiset, alan toimijat ja viranomaiset.


Toimi näin

Näytteenotto- ja lähetysohjeet löytyvät löytyvät Evira.fi –sivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Hinnat ovat nähtävistä Evira.fi –sivuilla oheisen linkin takana.


Palvelun toteuttaa: 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira