suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lampaiden ja vuohien maedi-visna- ja CAE-tautivapaan terveysluokan myöntäminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto (AVI) voi myöntää maedi-visna- ja CAE-taudin vapauden osoittavan terveysluokan lampaille ja vuohille hakemuksesta.

Jos pidät lampaita tai vuohia, voit liittää eläinten pitopaikkasi vapaaehtoiseen maedi-visna- ja CAE-taudin terveysvalvontaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti oman alueesi aluehallintovirastoon. Terveysvalvonnan tarkoituksena on seurata tautien esiintymistä lampaissa ja vuohissa sekä estää näiden virustautien leviämistä esimerkiksi eläinten siirtojen mukana. Liittyessäsi terveysvalvontaan sitoudut huolehtimaan siitä, että noudatat terveysvalvonnan ehtoja.

Aluehallintovirasto tekee päätöksen pitopaikkasi tai -paikkojesi terveysluokasta (1-3) tehtyjen tutkimusten ja ohjelman noudattamisen perusteella. Uuden pitopaikan kohdalla päätös perustuu myös eläinten alkuperäpitopaikan terveysluokkaan. Yleensä jo ensimmäisen tarkastuskäynnin ja tutkimustulosten jälkeen pitopaikkasi saa terveysluokituksen 2.

Terveysluokitus kuvaa sitä todennäköisyyttä, jolla valvottavaa tarttuvaa eläintautia ei esiinny pitopaikassasi. Terveysluokan 1 saavat taudista vapaaksi osoitetut pitopaikat.

Useimmat maedi-visna- ja CAE-tartunnat ovat oireettomia. Taudin oireet kehittyvät hitaasti ja esiintyvät usein vasta 4-5 vuoden iässä. Eläimen yleiskunto heikkenee ja hengitys vaikeutuu etenkin eläintä rasitettaessa. Pitkälle edenneissä tapauksissa esiintyy yskää, sierainvuotoa ja eläin hengittää kaula ojennettuna. Taudista on myös hermostomuoto, jossa ensioireina on kompastelua ja tasapainohäiriöitä takajaloissa sekä lopulta takajalkojen halvaantuminen ja eläimen kuolema. Kerran sairastuttuaan eläin jää taudinkantajaksi ja levittää tautia katraassa koko elinikänsä.

Toimi näin

 1. Perehdy maedi-visna- ja CAE-tauteihin ja niiden terveysvalvontaohjelman vaatimuksiin (ohje vapaaehtoisesta maedi-visna-ja CAE-terveysvalvonnasta liittymislomakkeen liitteenä).
 2. Täytä liittymislomake terveysvalvontaohjelmaan mahdollisimman täydellisesti ja lähetä se eläinten pääasiallisen pitopaikan mukaisen aluehallintoviraston kirjaamoon (AVI).
 3. Terveysvalvonnan toteuttaminen on pitopaikkakohtaista. Lampaiden tai vuohien pääasiallinen pitopaikka ja pitopaikat, joissa on talviasuttava eläinsuoja, tulee ilmoittaa terveysvalvontaan. Vain kesäisin käytössä olevia laidunpitopaikkoja ei tarvitse ilmoittaa. Saman tilatunnuksen alaiset pitopaikat kuuluvat pääsääntöisesti samaan terveysluokkaan. Voit kuitenkin halutessasi pitää katraita erillään eri pitopaikoissa, jolloin ne voivat olla myös eri terveysluokissa. Tällöin erilliset pitopaikat tulee ilmoittaa terveysvalvontaan erikseen.
 4. Huolehdi, että noudatat terveysvalvonnan ehtoja jatkuvasti.

Kenelle ja millä ehdoin

Liittyessäsi ohjelmaan sitoudut huolehtimaan siitä, että ohjelman ehtoja noudatetaan.

Huolehdi siitä, että

 1. Pyydät kunnaneläinlääkärin tarkastuskäynnille sinä ajanjaksona, kun pitopaikan eläimistä tulee ottaa terveysvalvonnan mukaiset näytteet (aluksi 12–18 kk:n välein, myöhemmin 32–38 kk:n välein). Tarkastuskäynnillä kunnaneläinlääkäri:
 • ottaa verinäytteitä yli 12 kuukauden ikäisistä lampaista ja vuohista
 • tarkastaa eläimet maedi-visnaan ja CAE-tautiin viittaavien oireiden varalta
 • tarkastaa, että eläinten yksilömerkinnät ja rekisteröintitiedot ovat ajan tasalla
 • tarkastaa kaikki ne pitopaikat, joissa on tarkastusajankohtana eläimiä, vaikka laidunpitopaikkoja ei tarvitse ilmoittaa terveysvalvontaan.

Voit nopeuttaa ja helpottaa näytteenottoa järjestämällä tilat niin, että eläinten käsittely on sujuvaa sekä tilaa, valoa ja avustavia henkilöitä on riittävästi. Etsi näytteenoton kirjanpidon helpottamiseksi pitopaikka- ja eläinluettelot saataville.

2. Hankit uusia eläimiä sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja vain terveysluokkaan 1 kuuluvista pitopaikoista. Tuontilampaiden ja –vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden osalta varmista, että lähtömaan ohjelma ja eläinten terveysluokka vastaa Suomen terveysvalvonnan terveysluokkaa 1.

3. Et päästä lampaita tai vuohia laitumilla, eläinnäyttelyissä tai muissa vastaavissa paikoissa kosketuksiin muiden kuin terveysluokasta 1 peräisin olevien lampaiden tai vuohien kanssa.

4. Pidät kirjaa terveystarkastuksista, näytteenotoista ja säilytät päätöstä pitopaikan terveysluokituksesta ja tutkimustuloksista.

5. Pitopaikkojesi ja eläintesi merkintä sekä rekisteröinti ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

6. Pidät eläinten, sukusolujen ja alkioiden ostoihin liittyvät ja muut terveysvalvontaan liittyvät asiakirjat saatavilla niin, että ne voidaan tarvittaessa tarkastaa.

Palvelu on maksullinen.

Terveysluokkapäätöksestä laskutetaan käytetyn ajan mukaan. Lisäksi vastaat muista terveysvalvonnan noudattamiseen liittyvistä kustannuksista, kuten kunnaneläinlääkärin suorittaman tarkastuskäynnin, näytteenoton ja näytteiden tutkimisen kustannuksista. Aluehallintovirasto lähettää kunnaneläinlääkärin käynnistä laskun sinulle kunnaneläinlääkärin selvityksen perusteella. Eviran laboratorio laskuttaa verinäytteiden tutkimisen hinnastonsa mukaisesti.


Määräaika

Terveysluokitus (1-3) myönnetään ohjelman ehtojen toteutumisen perusteella. Saat ensimmäisen tarkastuksen ja näytteiden tulosten valmistumisen jälkeen aluehallintovirastolta päätöksen terveysluokastasi, jonka jälkeen voit alkaa hyödyntää sitä.

Käsittelyaika

Riippuu ruuhkatilanteesta, yleensä korkeintaan 2 kk.

Voimassaoloaika

Terveysluokitus (1-3) myönnetään ohjelman ehtojen toteutumisen perusteella. Voit irtisanoutua ohjelmasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti siihen aluehallintovirastoon, johon ohjelmaan liittymisestä oli ilmoitettu.

Tausta ja lainsäädäntö

Eläintauteihin liittyvä lainsäädäntö kootusti maa- ja metsätalousministeriön (MMM) verkkosivuilla (D-rekisteri)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020