suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maanmittauslaitos

Lainhuuto

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Uuden kiinteistönomistajan on haettava saannolleen (kauppa, lahja, vaihto, jakosopimus, ositus ja perintö) lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lainhuutoa on haettava vaikka omistusoikeus ei olisi vielä siirtynyt. Lainhuudolla varmistetaan kiinteistön omistusoikeuden pysyvyys. Vain lainhuudatettuun kiinteistöön voi hakea kiinnitystä, jonka jälkeen kiinteistöä voi käyttää lainan vakuutena.

Jos käytät sopimuksen teossa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi luovutusilmoituksen yhteydessä.

Joissain tilanteissa on perusteltua hakea kiinteistöön selvennyslainhuutoa vaikka sen hakeminen ei olekaan pakollista. Jos kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan kiinteistön, sen myynti on helpompaa selvennyslainhuudon jälkeen koska pesän osakkaat on lainhuutotodistuksessa lueteltu ja ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perukirjaa. Toisen tyyppinen tarve selvennyslainhuudolle voi tulla yritysjärjestelyssä. Jos yritys A vaihtaa nimekseen "C" taikka yritykset A ja B fuusioituvat yritykseksi C, ei aikanaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty kiinteistönomistajatieto (A) päivity ajantasalle automaattisesti. Omistajatieto päivitetään vasta kun C hakee selvennyslainhuudon.

Alkuperäinen saantokirja on varmin tapa osoittaa omistusoikeuden siirtyminen. Jos saantokirja on kadonnut, alkuperäiskappale löytyy luovutuksen todistaneen kaupanvahvistajan arkistosta. Jos kiinteistön omistajalla ei ole esittää saantokirjaa tai sen oikeaksi todistettua jäljennöstä, mutta hän saattaa (muulla tavalla) todennäköiseksi että saanto on laillinen, hän voi hakea kuulutuslainhuutoa. Kuulutuslainhuutoa voidaan hakea myös jos hakija osoittaa että hän tai hänen edeltäjänsä ovat 10 vuoden ajan omistajana hallinneet kiinteistöä eikä ole syytä olettaa että jollakin toisella on parempi oikeus kiinteistöön.

Toimi näin

Lainhuutoa on haettava Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saannon perusteena olevan asiakirjan tekemisestä. Mikäli lainhuutoa haetaan myöhässä on seurauksena varainsiirtoveron korotus.

Jos saantokirja on kaupanvahvistajan allekirjoittama (kauppa, lahja, vaihto) on lainhuutohakemus helpointa tehdä verkossa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa. Jos käytät sopimuksen teossa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi luovutusilmoituksen yhteydessä.

Sopimuksia, jotka kaupanvahvistaja on allekirjoituksellaan vahvistanut, ei tarvitse toimittaa alkuperäisinä. Muut sopimukset tulee toimittaa alkuperäisinä postitse.

Lainhuutoa voi hakea myös hakemuslomakkeella, joka toimitetaan liitteineen Maanmittauslaitokseen. Useimmiten tarvittava liite on kauppahinnan maksukuitti. Muut tarvittavat liitteet on lueteltu tarkemmin lainhuutohakemuksen täyttöohjeessa.

Lainhuudon saa vireille vaikka hakemuksessa ei olisi valmiina kaikkia tarvittavia liitteitä. Asian käsittelijä pyytää täydentämään hakemusta. Jos olet saanut pyynnön täydentää tekemääsi hakemusta, toimi viestissä annettujen ohjeiden mukaan. Täydennykset voit toimittaa Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelun kautta.

Kuolinpesän selvennyslainhuutoa varten toimita jäljennökset vainajan perukirjasta ja sukuselvityksestä. Yhtiöoikeudellisissa muutoksissa toimita yhtiöiden jakautumissuunnitelma liitteineen.

Jos kiinteistön luovutus on tehty Kiinteistövaihdannan palvelussa (Maanmittauslaitoksen asiointipalvelu verkossa) lainhuuto tulee luovutuskirjan allekirjoitusten jälkeen automaattisesti vireille ilman hakemusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lainhuutoa voi hakea kiinteistönomistaja tai hänen valtuuttamansa (asiamies). Jos käytät sopimuksen teossa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi luovutusilmoituksen yhteydessä.

Palvelu on maksullinen.

Tarkemmat tiedot Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta löytyvästä hinnastosta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaanmittauslaitos
Palvelusta vastaaMaanmittauslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maanmittauslaitos
Päivitetty: 22.12.2020